Vores mission

Gennem aktivt at udvikle samarbejdsrelationer samt tilbyde relevante tilbud til hallens brugere, foreninger, Bedstedborgere, samlinger/grupper af børn/unge/voksne/ældre at medvirke til at fremme en sund idrætskultur og eller aktiv livsstil ved til stedse at udbyde halgulv samt hallens tilhørende faciliteter.

Hallens mål er gennem udlejning at tilvejebringe midler til stedse at sørge for at hallens faciliteter er up to date, ligesom hallen løbende medvirker til at udvikle hallens faciliteter, så hallen også i fremtiden kan opfylde brugernes behov - og om nødvendigt:

- At medvirke til at indkøbe eller på anden måde medvirke til at også nye idrætstendenser kan finde indpas i hallen.

- At hallen om nødvendigt også kan medvirke som katalysator for at igangsætte nye aktiviteter, idet evt. opstart skal have til hensigt at være foreningsbaseret på sigt.

Kun gennem effektiv udnyttelse/udlejning af hallens gulv, skabes forudsætningen for rentabel drift og dermed de bedste tilbud til brugerne fremadrettet.

Ok