Bestyrelsen

Bedsted Hallens bestyrelse vælges på hallens årlige generalforsamling. Bestyrelsen består af fem medlemmer der vælges for to år ad gangen.

Niels Ole Wensien, Formand
Kurt Gade
Hanne Lyngs, Kasserer
Louise V. Dahlgaard
Erik Søe Pedersen
Ok